Заборавете на WiFi: Наскоро ни пристигнува LiFi и ќе се воодушевите кога ќе видите која брзина за пренос на податоци ќе ја овозможи ! - Македонија Денес

Заборавете на WiFi: Наскоро ни пристигнува LiFi и ќе се воодушевите кога ќе видите која брзина за пренос на податоци ќе ја овозможи !

Опомена!!!

Li-Fi, Light Fidelity and Visible Light Communications, е систем на безжична комуникација при големи брзини. А работи со помош на сијалици.

Имено, со светлината податоците може да се пренесуваат многу побрзо од што со помош на радио брановите. Но најголем недостаток е што сигналот не може да поминува низ ѕидовите.

Но, сега еден иноватор ја претставил неговата идеја за пренесување на податоците преку светлината. Неговата идеја е да се искористат сијалиците. Професорот Харалд Хас од Универзитетот во Единбург мисли дека сијалиците би можеле да ги заменат хот спотовите.

Li-Fi и Wi-Fi се прилично слични и пренесуваат податоци преку електромагнетен пат. Меѓутоа, Wi-Fi користи радио бранови, а Li-Fi работи на видливи светлосни бранови. Visible Light Communications  значи дека системот содржи фото – детектор за примање на светлосните сигнали и елемент за обработка на сигналот за да податоците може да се пренесуваат.

Тоа би овозможило брзини од 224 гигабајти во секунди.

Опомена!!!

Поврзани вести

Translate »