Horizon 2020 - За какви грантови може да аплицирате! - Македонија Денес

Horizon 2020 – За какви грантови може да аплицирате!

Опомена!!!

Погледајте го видеото за Хоризонт 2020 програмата на Европската комисија и информирајте се за што служи оваа програма (Horizon 2020). Кои области ги финансира и какви грантови (неповратни средства) се наменети за апликантите.

Секое правно лице од земјите членки на Европската унија но и на земјите со кандидатски статус. Тука влегуваат Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија, Косово* и Турција.

 

ЕС2017 Health:

Опомена!!!

Поврзани вести

Translate »