Го опседнувале и Тесла! Фасцинантна тајна која се крие зад броевите 3,6 и 9 !(фото/видео) - Македонија Денес

Го опседнувале и Тесла! Фасцинантна тајна која се крие зад броевите 3,6 и 9 !(фото/видео)

Опомена!!!

Никола Тесла правел бројни мистериозни експерименти, но најголемата мистерија бил тој самиот по себе. Речиси сите генијални умови имаат одредена опсесија, а Никола Тесла има доста невообичаена.

Правел пресметки за работите во своја непосредна близина за да биде сигурен дека резултатот е делив со 3 и врз основа на тоа носел одлуки. Се правел во низа од 3.

9

Некои велат дека бил во спектар на аутизам или дека имал ОЦД (опсесивно компулзивно нарушување), некои велат дека бил суеверен. Сепак, вистината е далеку подлабока.

Доколку ја знаете магичноста на броевите три, шест и девет, ќе ја откриете тајната на вселената.- Никола Тесла.

9

Неговата опседантост не била воопштено од броевите, туку од броевите 3,6 и9! Можеби бил аутистичен или имал ОЦД или бил суеверен, сепак ги одбрал тие броеви со причина.

Тесла тврдел дека тие броеви се исклучително важни. Никој не го слушал. Дури пресметал јазолни точки околу планетата поврзани со броевите 3,6 и9!

Но зошто тие броеви?Што всушност Никола Тесла сакал светот да разбере?

Прво, мора да разберете дека не сме ја создале ние математиката, ние ја откривме. Тоа е универзален јазик и закон. Без оглед каде сте во вселената, 1 +2 секогаш е еднакво на 3! Се во вселената му се покорува на тој закон!

9

Постојат обрасци кои природно се појавуваат во вселената, обрасци кои ги откривме во животот, галаксиите, формации на ѕвездите, еволуцијата и речиси се во природата. Некои од тие обрасци се Златниот рез и Светата геометрија.

Еден доста важен систем според кој функционира природата е „Моќ на 2 бинарни системи“ во кој образец почнува со еден и продолжува со удвојување на броевите. Клетките и ембрионите се развиваат следејќи го овој пример:1,2,4,8,16,32,64,128,256…

Во вортекс математиката (наука на анатомија на торус кругот) постои образец кој се повторува: 1,23,8,7 и 5 и така натаму 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4…

9

Како што гледате, 3,6 и 9 не се во тој образец. Научникот Марко Родин верува дека овие броеви претставуваат вектор од трета во четврта димензија која тој ја нарекува „поле на протокот“, Ова поле би требало да биде енергија на повисока димензија која влијае на енергетскиот круг на останатите шест точки.

Ренди Паувел студентот на Марко Родин, вели дека ова е тајната на бесплатната енергија, нешто за што сите знаат дека Тесла го совладал.

Објаснување:

Почнете со 1, двојно е 2, двојни е 4, двојно е 8, двојни од 8 е 16; 16 го запишуваме како 1+6 што е еднакво на 7; двојно од 16 е 32 што го запишуваме  како 3+2 што е еднакво на 5 (можете да удвоите 7 и ќе добиете 14 што е 1+4 што дава 5); двојно од 32 е 64 (двојно од 5 е 10) што запишуваме како 1+0 што е 1. Доколку продолжиме и понатаму ќе го следиме истиот образец:1,2,4,8,7,5,1,2….

Ако тргнеме од 1 на назад ќе го добиеме истиот образец само наназад: половина од 1 е 0.5 (0+5) што дава 5. Половина од 5 е 2.5 (2+5) што дава 7 итн.

Како што гледате не се спомнуваат 3,6 и 9!Како да се над тој образец,слободни од него.

Сепак, постои нешто чудно кога ќе почнете да ги удвојувате. Двојно од 3 е 6; двојно од 6 е 12 што кога ќе се собере 1+2 дава 3; во овој образец не се спомнува 9! Како 9 да е надвор, потполно слободна од двата обрасци.

9

Меѓутоа, ако почнете да го удвојувате 9 тоа секогаш ќе резултира со 9 кога ќе ги соберете цифрите од резултатите:18, 36,144,288,576…

Тоа се вика симбол на просветлувањето!

Доколку појдеме до големата пирамида во Гиза, не само што постојат три пирамиди во Гиза, една покрај друга во кои се огледува позицијата на ѕвездите во појасот Орион, туку исто така гледаме група на три помали пирамиди малку подалеку од трите големи.

Наоѓаме полно докази дека природата ја користи симетријата на трикратноста и шесткратноста, вклучувајќи го обликот на шестоаголник карактеристичен за обично саќе на пчелите.

Тие облици во природата и древните луѓе ги имитирале во изградбата на својата света архитектура.

Дали е возможно дека постои нешто посебно во врска со мистериозниот број 3?Дали е возможно дека Тесла ја разоткрил оваа длабока тајна и го користел тоа знаење за да ги премести границите на науката и технологијата?

9

Величественоста на бројот 9!

Ако замислиме дека постојат 2 спротивности, да ги наречеме светло и темнина. Тие како северен и јужен пол на магнетот. Една страна е 1,2 и 4; друга страна е 8,7 и 5; Како електрицитет, се во вселената е проток помеѓу два пола, како бранови кои се нишаат:1,2,4,8,7,5,1,2…(ако замислите движење тоа е нешто како симбол за бесконечност).

Сепак, овие две стани се водени од страна на 3 и 5; 3 управува со 1,2 и 4, додека 6 управува со 8,7 и 5; доколку го погледнете образецот внимателно станува уште попредизвикувачки: 1 и 2 е еднакво на 3; 2и 4 е еднакво на 6; 4 и 8 е еднакво на 3; 8 и 7 е еднакво на 6; 7и 5 е еднакво на 5; 5 и 1 еднакво на 6: 1 и 2 е еднакво на 3….

Истиот образец на повисока скала е 3,6,3,6,3,6…

Меѓутоа дури и две страни, 3 и 6, се управувани од бројот 9 што покажува нешто спектакуларно.

9

Доколку ги погледнеме внимателно обрасците 3 и 6 ќе сфатите дека 3 и 6 е еднакво на 9, 6и3 е еднакво на 9, сите броеви заедно даваат 9, во двете насоки и исклучувајќи ги 3 и 6!

Од таму, 9 претставува единство на двете страни. 9 е вселена сама по себе!Вибрација, енергија и фреквенција! 3,6 и 9 !

-Доколку сакате да ги откриете тајните на вселената, размислувајте во термините на енергијата, фреквенцијата и вибрацијата. –Никола Тесла.

Постои подлабока филозофска вистина во ова!

Само замислете што би можеле да постигнеме кога би го примениле ова знаење во секојдневната наука…

-Дента кога науката ќе почне да ги проучува не – физичките феномени, ќе направи голем напредок во една деценија отколку во сите претходни векови на нејзиното постоење. –Никола Тесла.

Како Никола Тесла го тренирал мозокот? Три навики кои секој може да ги усвои!

Опомена!!!

Поврзани вести

Translate »