EU funding Environment & Energy Efficiency - Примери - Македонија Денес

EU funding Environment & Energy Efficiency – Примери

Опомена!!!

Одлична можност за апликантите кои работат во областа на Енергетика и Енергетска ефикасност” како и во градежништво и поврзаните индустрии.

Погледајте го видеото на директорот на агенцијата (EASME Director Julien Guerrier) на Европската комисија и информирајте се за следните повици.

 

EASME Director Julien Guerrier highlights the new funding opportunities for energy efficiency projects in the new Horizon 2020 Work programme for 2018-2020.

Кои области ги финансира и какви грантови (неповратни средства) се наменети за апликантите.

Секое правно лице од земјите членки на Европската унија но и на земјите со кандидатски статус. Тука влегуваат Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија, Косово* и Турција.

 

 

 

 

 

Опомена!!!

Поврзани вести

Translate »