недела, 22 јануари 2017

Horizon 2020

Што е Horizon 2020?

Horizon2020

Македонија денес ви дава детали и корисни информации како и линкови за една од клучните европски програми Horizon 2020. Horizon 2020 е клучната програма на Европската Унија за периодот до 2020 наменет за зголемување на конкурентноста на европската економија, за која се на располагање фантастични 80 милијарди евра. Клучни информации Вкупен …

повеќе... »
Translate »