недела, 22 јануари 2017
мкденес / ЕУ Фондови / Erasmus+ 2014-2020

Erasmus+ 2014-2020

Повик за предлог проекти за ЕРАЗМУС+ за 2017

ПОВИК ЗА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ 2016 – EAC/A03/2016 Програма Еразмус + (2016/C 386/09) Вовед и цели Овој повик за предлог проекти се базира врз основа на Регулатива (EУ) бр. 1288/2013 на Европскиот парламент и Советот воспоставувајќи ја програмата ‘Еразмус+’: Програмата на Европска унија за образование, обука, млади и спорт како и …

повеќе... »

ERASMUS+ инструмент за финансирање …

Erasmus+

Македонија денес ви дава детали и корисни информации како и линкови за новата ЕУ програма Erasmus+. КЛУЧНИ ИНФОРМАЦИИ Целосен Буџет: €14,8 милјарди Тематски Категории: Едукација и Обуки, Младина, Спорт Корисници: Приватен сектор, Јавен сектор, Непрофитни организации, Академски институции и истражувачки центри Повеќе информации: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency http://ec.europa.eu/erasmus-plus/ https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/ contacts_en …

повеќе... »

ЕРАЗМУС+ и можностите за младите во земјата. Интервју со М-р Дарко Димитров

дарко димитров

Националната агенција за образовни програми www.na.org.mk  на Република Македонија со своите активности во изминатите две години ги подобрува условите за искористување на грантовите од Европската комисија за програмата Еразмус+. Можност за користење на грантови неповратни средства имаат, основни и средни училишта, факултети и универзитети, невладини организации, компании.. На оваа тема …

повеќе... »

Доделен првиот сертификат за Еразмус+ „Повелба за мобилност во Македонија“

Еразмус+

Првиот сертификат во Македонија за Еразмус+ „Повелбата за мобилност за стручно образование и обука“ денеска беше доделен на училиштето АСУЦ „Боро Петрушевски“ од Скопје. Повелбата денеска ја врачи директорот на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност Дарко Димитров на директорката на АСУЦ „Боро Петрушевски“ Соња Ристовска. Како што се …

повеќе... »
Translate »