недела, 22 јануари 2017

COSME 2014-2020

Што поддржува и на кого се однесува COSME?

COSME

Македонија денес ви дава детали и корисни информации како и линкови за една од клучните европски програми COSME. COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES AND SMEs (COSME) КЛУЧНИ ИНФОРМАЦИИ Целосен Буџет: €2,3 billion Тематски категории: Трговија и тргување, Економски раст и конкурентност, Информатика и компјутерски технологии. Корисници: приватен сектор, јавен сектор Повеќе информации: Генерален директорат …

повеќе... »
Translate »