недела, 22 јануари 2017
мкденес / ЕУ Фондови / Бизнис ангели и инвеститори

Бизнис ангели и инвеститори

Која е минималната и максималната сума која бизнис ангел може да ја инвестираат во една компанија?

бизнис ангели

Најчесто поставувани прашања и одговори за бизнис ангели Информативен водич – Дел 5 Која е годишната граница на нето вредност / приходи која еден бизнис ангел би требало да ја има (мин -мах)? За секоја земја посебено се пресметува нето вредноста и приходите кои еден бизнис ангел би требало да …

повеќе... »

Како бизнис ангел може да најде бизниси/стартапи или претприемачи во кои може да инвестира?

бизнис ангел

Најчесто поставувани прашања и одговори за бизнис ангели Информативен водич – Дел 4 Како бизнис ангел може да најде бизниси/стартапи или претприемачи во кои може да инвестира? Поглемиот број на бизнис ангели како и на претприемачи, на кои им се потребни инвестиции, не се дел од формални организации. Обично претприемачите …

повеќе... »

Кој може да биде бизнис ангел?

бизнис ангели

Најчесто поставувани прашања и одговори за бизнис ангели Информативен водич – Дел 1 1.Што е бизнис ангел? Зошто се викаат ангели? Бизнис ангели се влијателни и богати индивидуи од различни сфери на бизнис секторот кои го инвестираат нивниот личен капитал, мрежа, искуство и менторство во старт-ап компании (обично во нивната рана …

повеќе... »

Која е стапката на поврат (ROI) на инвестицијата како бизнис ангел?

бизнис ангели

Најчесто поставувани прашања и одговори за бизнис ангели Информативен водич – Дел 3 Како се разликуваат бизнис ангелите во однос на другите инвеститори, зарем тоа не се исто така инвеститори? Бизнис ангелите за разлика од останатите инвеститори се сегашни или претходни претприемачи и лично посредуваат при инвестирањето на својот капитал. …

повеќе... »

Дали има различни видови на бизнис ангели?

бизнис ангели

Најчесто поставувани прашања и одговори за бизнис ангели Информативен водич – Дел 2 Дали има различни видови на бизнис ангели? Ако има, колку? Постојат неколку вида на бизнис ангели и тоа: Девица: Сеуште нема инвестирано. Латентен: Нема инвестирано во последните три години. Максимизирач на богатсво: Искусни бизнисмени кои инвестираат за приватни …

повеќе... »

Како може да знам дали парите од бизнис ангелот се легални?

бизнис ангели

Најчесто поставувани прашања и одговори за бизнис ангели Информативен водич – Дел 9 Ако ја споделам идејата како може да знам дека нема да ми ја украдат? Дел од ризикот за водење на бизнис е дека некој ќе може да ја копира вашата идеја или да ви биде конкуренција. На светот …

повеќе... »

Како одлучуваат бизнис ангелите колкав удел од компанија ќе побараат за одреден износ кој ќе го инвестираат?

Најчесто поставувани прашања и одговори за бизнис ангели Информативен водич – Дел 10 Како одлучуваат бизнис ангелите кој удел од компанија ќе побараат за одреден износ кој ќе го инвестираат? Во овој случај нема правило по кое бизнис ангелите се раководат. Различни инвеститори ги вреднуваат компаниите на различни начини. Некои гледаат …

повеќе... »

Научете повеќе за бизнис ангели – Како можам да ја презентирам идејата кон бизнис ангелите?

Бизнис ангели

Најчесто поставувани прашања и одговори за бизнис ангели Информативен водич – Дел 8 Како можам да ја презентирам идејата кон бизнис ангелите? Бизнис ангелите се зафатени луѓе и вашата презентација мора да биде кратка и специфична. Неопходно е да подготвите неколку верзии на презентации зависно колку време ќе имате со бизнис …

повеќе... »

Научете повеќе за бизнис ангели – Како еден претприемач може да најде бизнис ангели?

бизнис ангели

Најчесто поставувани прашања и одговори за бизнис ангели Информативен водич – Дел 7 Како еден претприемач може да најде бизнис ангели? Од една страна бизнис ангелите се тешки за наоѓање, но кога еднаш ќе ги најдете, макотрпната работа се исплаќа. Поголемиот број на бизнис ангели не се видливи/јавни, но вообичаено, а …

повеќе... »

Научете повеќе за бизнис ангели – Како работи мрежата на бизнис ангели во земјава, во ЕУ и во светот?

бизнис ангели

Најчесто поставувани прашања и одговори за бизнис ангели Информативен водич – Дел 6 Дали постојат здруженија на бизнис ангели? Во Македонија постојат две официјални здруженија на бизнис ангели, CEED Business Angels Club (Клуб на бизнис ангели при Центарот за претприемништво и менаџерски развој) и EMKICE-MBAN (Македонската мрежа на бизнис ангели). …

повеќе... »
Translate »